Uw browser versie is niet langer ondersteund door Postcode Loterij Buurtfonds!

Om Postcode Loterij Buurtfonds en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Tips bij het invullen van het online aanvraagformulier:

 

  • Houd de antwoorden zo compleet en beknopt mogelijk.
  • Zorg dat je een bankafschrift bij de hand hebt van de organisatie die de aanvraag indient (deze mag niet ouder dan 3 maanden zijn).
  • Je kunt de aanvraag tussentijds opslaan en later afmaken.
  • Kom je er niet uit? Ga dan naar de onze Vragen en contact pagina. Via deze pagina kun je ook contact met ons opnemen.
  • Als een aanvraag niet binnen 30 dagen is ingediend, wordt deze verwijderd. Je kunt daarna weer een nieuwe aanvraag indienen.
  • Het is niet mogelijk om meerdere projecten in te dienen. Wij financieren maar één buurtproject per organisatie, per 365 dagen.

Wettelijke bepalingen

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van het Postcode Loterij Buurtfonds.


Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel Het Postcode Loterij Buurtfonds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Het Postcode Loterij Buurtfonds er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Het Postcode Loterij Buurtfonds is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Het Postcode Loterij Buurtfonds is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.


Eigendomsrechten

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Het Postcode Loterij Buurtfonds in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Het Postcode Loterij Buurtfonds en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Postcode Loterij Buurtfonds.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Het Postcode Loterij Buurtfonds of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van Het Postcode Loterij Buurtfonds zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.


Nietigheid

Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.